Architekt Milan Rejchl hostem Českého rozhlasu

Královéhradecký rodák doc. ing. arch. Milan Rejchl, CSc. se narodil do vzdělaného prostředí. Není divu, že se po vzoru svého otce se stal také architektem. Ve stavebnictví a řemesle se pohyboval také jeho strýc a dědeček. Návštěvu u královéhradeckého architekta Milana Rejchla zaznamenala redaktorka Eva Boudová.