Architektonická kancelář

Architektonická kancelář s dlouholetou tradicí Arching R&R Vám nabízí komplexní služby od architektonického návrhu až po autorský dozor a spolupráci při kolaudačním řízení.

Administrativní budova GSA-EUSPA
Administrativní budova GSA-EUSPA
Návrh úprav Velkého náměstí v Hradci Králové
Návrh úprav Velkého náměstí v Hradci Králové
Fotografie z vernisáže
Fotografie z vernisáže
Pozvánka na vernisáž
Pozvánka na vernisáž
Architektonické návrhy úprav budovy GSA
Architektonické návrhy úprav budovy GSA
previous arrow
next arrow

Specializace projekční činnosti na nízkoenergetické a pasivní domy

Již dlouhodobě se zabýváme návrhy nízkoenergetických domů, rodinných a bytových domů, administrativních budov, hotelů, sídel a další občanské vybavenosti. S projekční činností nízkoenergetických domů, pasivních budov s minimálními nároky na energetické zdroje máme dlouholeté zkušenosti. Spojte moderní bydlení s úsporou za energie.

Doc. ing. arch. Milan Rejchl CSc. je členem

Při spolupráci na projektu dále zajišťujeme

  • Přípravu zakázky, zajištění průzkumů a sestavení programů výstavby.
  • Návrh stavby, zpracování studií vč. variant a projednání s úřady.
  • Vypracování dokumentace k územnímu řízení, zpracování zadání stavby vč. obstarání dokladů a stanovisek orgánů.
  • Vypracování projektu pro stavební povolení vč. obstarání vyjádření veřejnoprávních orgánů.
  • Vypracování projektu pro provedení stavby.
  • Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby.
  • Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli.
  • Spolupráce při provádění stavby, vykonávání autorského dozoru.
  • Spolupráce při kolaudačním řízení stavby.
  • Zpracování expertních posudků na objekty pozemních staveb v oboru bytových a občanských staveb a staveb technické vybavenosti.