Architektonická kancelář

Architektonická kancelář s dlouholetou tradicí Arching R&R Vám nabízí komplexní služby od architektonického návrhu až po autorský dozor a spolupráci při kolaudačním řízení.

Fotografie z vernisáže
Fotografie z vernisáže
Pozvánka na vernisáž
Pozvánka na vernisáž
Architektonické návrhy úprav budovy GSA
Architektonické návrhy úprav budovy GSA
Architekt Milan Rejchl hostem Českého rozhlasu
Architekt Milan Rejchl hostem Českého rozhlasu
previous arrow
next arrow

Specializace projekční činnosti na nízkoenergetické a pasivní domy

Již dlouhodobě se zabýváme návrhy nízkoenergetických domů, rodinných a bytových domů, administrativních budov, hotelů, sídel a další občanské vybavenosti. S projekční činností nízkoenergetických domů, pasivních budov s minimálními nároky na energetické zdroje máme dlouholeté zkušenosti. Spojte moderní bydlení s úsporou za energie.

Doc. ing. arch. Milan Rejchl CSc. je členem

Při spolupráci na projektu dále zajišťujeme

  • Přípravu zakázky, zajištění průzkumů a sestavení programů výstavby.
  • Návrh stavby, zpracování studií vč. variant a projednání s úřady.
  • Vypracování dokumentace k územnímu řízení, zpracování zadání stavby vč. obstarání dokladů a stanovisek orgánů.
  • Vypracování projektu pro stavební povolení vč. obstarání vyjádření veřejnoprávních orgánů.
  • Vypracování projektu pro provedení stavby.
  • Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby.
  • Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli.
  • Spolupráce při provádění stavby, vykonávání autorského dozoru.
  • Spolupráce při kolaudačním řízení stavby.
  • Zpracování expertních posudků na objekty pozemních staveb v oboru bytových a občanských staveb a staveb technické vybavenosti.