Historie

Od založení roku 1884 v Hradci Králové má architektonická činnost kanceláře Arching R & R dlouholetou tradici a výsledky řady realizovaných veřejných a obytných staveb zejména ve východních Čechách a v Hradci Králové – dříve nazývaném salonu republiky. Podnikatelská činnost projekční a stavební kanceláře v Hradci Králové probíhala úspěšně až do období znárodnění v r.1948, kdy byla ukončena.

Václav Rejchl, stavitel

Václav Rejchl v sokolském
Václav Rejchl v sokolském

Narozen 6.6.1852 v Libranticích, + 24.11.1928 v Hradci Králové.

  • 9.4.1884 vyučil se u zednického mistra A. Černého v Černilově u Hradce Králové
  • 1873 pracoval jako tovaryš na stavbě reálky v Komenského třídě v Hradci Králové se stavitelem Kuželovským
  • 1875-83 pracoval jako stavbyvedoucí u řady staveb. firem v Hradci Králové a v Praze
  • 9.4.1884 získal stavební koncesi zednického mistra v Hradci Král. od okr.hejtmana Malovatze a dále samostatně navrhoval a stavěl
  • 1884 dva činžovní domy čp.82 a čp.83 v ulici V kopečku v Hradci Král.
  • 1888 pracoval na podchycení základů hostince u divadla a na stavbě Klicperova divadla v Hradci Král.
  • 1890 stavba věže evangelického kostela v Černilově u Hradci Král.
  • 1894 stavba dvou vystavních pavilonů pro výstavu v Hradci Král. na Hospodářské, půmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové získal V. Rejchl zlatou výstavní medaili za stroj na výrobu rákosového pletiva pro stavby stropů 1894
  • 1893-6 stavba domu pro Jos.a A. Mikešovi na rohu Mostecké ul. a Jiříkově třídě v Hradci Králové
  • 1897 stavba domů č.151 a 152 pro p.A.Sluku a p.Žaloudka na podsíni se sgrafity od Prof. J. Kouly z Prahy
  • 1903 stavba rohového domu č.390 v Pospišilově ul v Hradci Králové – sgrafita od Prof. J. Kouly 1904
  • 1903-4 villy p.Wiplera, Viehvegra, Bečičky, Horáka, Rabase, Podhoru v Hradci Králové na Orlickém nábřeží v Hradci Králové a za Labem vily pro p. Otavu, Zimmera, Pazourka, Chrudimského v Hradci Králové.

Wiplerova vila v Hradci Králové je uvedená v publikaci Slavné vily Královehradeckého kraje.

  • 1904 rodinný dům pro MUDr. Klumpara v Hradci Králové Nezvalova ul.
 • 1905 dům pro Ing. Stejskala v Hradci Králové
 • 1909 villy pro ředitele K. Jandu, Prof. Vocáska a villa pro Ing. Sixtu v Hradci Králové
 • 1909 2 villy na Zámečku v Hradci Králové pro JUDr. Kavalíra a p.Mayera
 • Václav Rejchl byl předsedou stavební komise pro výstavbu elektrárny „Hučáku“ na Labi v Hradci Králové dle projektu Ing. Sandlera 1908 – na nábřeží Labe se rozsvítilo první elektrické osvětlení dne 2.2. 1910
 • 1907 fronta řadových činžovních domů ve Švendově ulici v Hradci Králové 1908-12
 • 1910 dvě villy na Zámečku pro rodinu Kavalírových a pro p. Mayera v Hradci Králové
 • 1910 dům pro lestmistra R.Hackera na Pouchově v Hradci Král.
 • 1910 villa pro ředitele Nováka na Příkopech v Hradci Král.
 • 1910 stavby škol v Libranticích a v Probluzi
 • 1913 stavba domů a vil stavba domů a vil p.Suchánka,sl.Štanderové, dům p.D ědourka v Třebechovicích
 • 1915 stavba Husova domu na Malém náměstí v Hradci Král. se synem Václavem R.
 • 1915 stavba nádraží v Hradci Králové -v Kuklenách
 • 1915 stavba nádraží a skladiště ČSD na Slezském předměstí v Hradci Králové
 • 1916 stavba skladiště ČSD v Lhotě pod Libč.
 • 1916 domy epidemiolog. nemocnice na pravém břehu Labe u Farářství v Hradci Králové

Ing. arch. Václav Rejchl

Václav Rejchl malířem Bohumilem Kubištou
Václav Rejchl malířem Bohumilem Kubištou

Nar. 3.11.1884 v Libranticích, + 9.7.1964 v Hradci Králové.

 • realka gymnasium v Hradci Králové byl sloužák malíře Boh. Kubišty /portrety V. Rejchla v publikacích o malíři Boh. Kubištovi/
 • 1903 studium na ČVUT v Praze 1910 absolvoval s vyznamenáním – Inženýr architekt u Prof. Jana Kouly, Prof. Rud. Kříženeckého, Prof. Josefa Schulce

od r.1909 zaměstnán v kanceláři otce Václava Rejchla /*1852/ do r.1914

 • projekty na stavbu škol v Libranticích a v Probluzi realizace 1910
 • projekt Husova domu na Malém náměstí v Hradci Králové realizace 1915
 • villa Ing.Sixty v Hradci Králové realizace 1911
 • villa řed. K.Jandy v Hradci Králové realizace 1911
 • dům paní Šteffkové v Hradci Králové realizace 1913
 • dům p.Padourka v Třebechovicích realizace 1913
 • villa lékárníka Jindř.Suchánka v Hradci Králové realizace 1913
 • villa sl.Štanderové v Hradci Králové realizace 1913

1909 návrh v mezinárodní soutěži na 2.regulační plán města Hradce Král. v mezinárodní soutěži obdržel 1909 I.cenu -spoluautoři arch.Václav Rejchl – arch.Vlad.Zakrejs – Ing.Jos.Šejna v porotě soutěže byli Prof.J.Kotěra,arch.J.Sakař,arch.Kamil Hilbert viz – knižní odborné publikace o urbanizmu v Hradci Králové

1910 zaměstnán na radnici v Hradci Králové spolu s arch.J.Liskou na zpracování definitivního regulačního plánu v intencích soutěže .Z vítězného návrhu soutěže byl převzat koncept radiálně okružní sítě města včetně budoucího 2. městského okruhu / nynější název Gočárův okruh /

od r. 1913 samostatný architekt s autorizací v Hradci Králové – majitel staveb. firmy

odveden 1914 – I. světová válka – do roku 1918

projekty a stavby:

 • 1919 stavba školy v Libranticích u Hradce Králové, real. 1920
 • 1920 vojenská epidem. nemocnice ve Farářství real. 1920
 • 1921 Obecní dům v Třebechovicích real. 1921
 • 1921 dva domy pro fi.bří Vitouškových real. 1921
 • 1921 mlýn p.Dotřela v Třebechovicích real. 1922
 • 1922 Studentský domov /nyní divadlo DRAK/ v Hradci Králové real. 1923
 • 1923 budova Y M C A v Hradci Králové na Gočárově tř. spolupráce Jana Rejchla real. 1924
 • 1924 dva družstevní domy v Čelakovského ul. v Hradci Králové real. 1924
 • 1924 šesnáct družstevních domů v Třebechovicích real. 1924-5
 • 1924 dům pekaře p.Votavy a p.Hofbauera v Hradci Králové real. 1925
 • 1925 dům č.720 v Kotěrově ulici v Hradci Králové real. 1926
 • 1925 družstevní mlékárna na Pražském př.v Hradci Králové real. 1926
 • 1926 dům v Divišově ulici v Hradci Králové, návrh Jan Rejchl real. 1927
 • 1926 dva činžovní domy v Macharově ulici v Hradci Králové real. 1927-8
 • 1927 stavba budovy hl.nádraží v Hradci Králové autor. spolupráce Jana Rejchla na projektu nádraží real. 1935
 • 1928 vila Dr.Šolty na Orlickém nábřeží real. 1929
 • 1930 větší část domů leteckých kasáren ve Věkoších real. 1930-1
 • 1930 stavba Okresní hosp.záložny v Hradci Králové na nábřeží podle návrhu a projektu Jana Rejchla z r.1930 real. 1932
 • 1930 stavba Invalidovny v Hořicích dle návrhu arch.Otakara Novotného 1931 real. 1933
 • 1931 stavba Krajského soudu a věznice v Hradci Králové autor. spolupráce Jana Rejchla na projektu 1931 real. 1935
 • 1936 sedm městských činžovních domů za průmyslovou školou stavební v Hradci Králové na Slezském př. real. 1938
 • 1938 stavba kasáren v Lipníku a v Těchoníně real. 1938
 • 1938 dva domy gážistů ve St.Městě pod Lipníkem real. 1938
 • 1938 projekt a stavba stát.rohového domu v Karlově ul. v Hradci Králové 1938
 • 1938 Okresní úřad v N.Městě nad Metují real. 1938
 • 1938 startovací dráha na letišti ve Věkoších v Hradci Králové real. 1938
 • 1938 stavba dvou činžovních domů u družs.mlékárny na Pražském předměstí v Hradci Králové real. 1939

po r.1948 staveb.kancelář Václava Rejchla na třídě ČS armády zestátněna

Václav Rejchl neoprávněně vězněn za stavební podnikatelskou činnost v r.1953-1954 v budově věznice a krajského soudu v Hradci Králové, v budově, kterou se svým bratrem Janem Rejchlem v r.1931 navrhoval. Václav Rejchl zemřel v Hradci Králové 9.7.1964.

V r.1992 Václav Rejchl byl za neoprávněné uvěznění soudně rehabilitován in memoriam.

 

Akad. architekt, Dr. Ing. arch. Jan Rejchl

nar. 7.7.1899 v Hradci Králové v Klicperově ulici v č.p.195, zemřel 25.2.1985 v Hradci Králové

 • 1917 marurita na real.gymnasiu v Hradci Králové
 • 1917 odveden na italskou frontu I.světové války
 • 1918 2.11.zpět z italské fronty do Čech
 • 1919-1924 studium na ČVUT v Praze na Fakultě architektury a stav.
 • 1922 návrh evangelické modlitebny ve Rváčově okr.Lomnice n.P. realizace 1923
 • 1923 nakreslil cyklus leptů „Srbské monastýry“ a lept „Rylský monastyr“ ze studijní cesty ČVUT v r. 1922
 • 1924-1926 studium na spec.škole architektury při Akademii výtvar. umění v Praze-absolvoval u Prof.Josefa Gočára s vyznamenáním
 • 1925 jednoroční praxe u Prof.Dr.Antonína Engla na ČVUT v Praze spolupráce na projektech Vítězného náměstí v Praze-Dejvicích
 • 1925-1930 spolupracuje s bratrem Ing.arch.Václavem Rejchlem je zaměstnán jako chef-architekt v jeho kanceláři na projektech staveb na domu Y M C A na Gočárově třídě v Hradci Králové 1924-5 na budově hlav.nádraží v Hradci Králové 1929-30 na budově justičního paláce a věznice v Hradci Král. 1929-30 / nyní Krajský soud /
 • 1926 2.cena /nejvyšší/ v soutěži na návrh pražského krematoria v Praze na Vinohradech ve spolupráci s arch. R. Vichrou návrh doporučen k realizaci /realizován byl projekt arch.Mezery/
 • 1927 1.cena a zadání stavby Státní průmyslové školy stavební v Pospišilově ulici v Hradci Králové realizace 1930
 • 1928 soutěž a zadání stavby Městské spořitelny na Velkém náměstí v Hradci Králové realizace 1931
 • 1928 soutěž a zadání stavby Národní banky Československé na nábřeží / nyní Komerční banka / relief z pískovce od sochaře Josefa Škody v Hradci Králové, realizace, 1932
 • 1928 užší soutěž a zadání stavby – Spořitelna ve Slaném, realizace 1931
 • 1929 vila Ing.Seiferta v Hradební ul.v Hradci Králové
 • 1929 projekt- zadání stavby Výzkumného ústavu sklářského ve Škroupově ulici v Hradci Králové realizace 1931
 • 1929 se sochařem Jos.Wágnerem – Památník slezského odboje na Ostré hůrce v Háji u Opavy – byl zničen nacisty v r. 1939
 • 1930 projekt ozdravovny v Solnici real. 1932
 • 1930 Jiráskův dům v Orlických horách realizace 1931
 • 1932 projekt a zadání stavby -Spořitelna v Rychnově nad Kn. realizace 1932
 • 1932 pomník starosty Hradce Králové Pospíšila se sochařem Jos.Škodou
 • 1932 vila MUDr. Mazačové v Heřmanově městci, realizace 1933
 • 1933 spořitelna v Heřmanově městci realizace 1933
 • 1932 rohový obyt.a obchodní dům pro tov.Kasala v Rychnově nad Kn.
 • 1933 rodinný dům pro pí.Kánskou v Novém Městě nad Metují realizace 1934
 • 1933 horská chata Panorama s koupalištěm v Orlických horách realizace 1934
 • 1931 Hudební škola a Spořitelna ve Slaném realizace 1931
 • 1993 se sochařem Jos.Škodou památník Heldův v Iřebechovicích realizace 1933
 • 1929 Restaurační pavilon v Jiráskových sadech v Hradci Králové realizace 1933
 • 1933 vila Dr.Grima v Opočně realizace 1934
 • 1933 soutěž a zadání stavby Okresní hospodářské záložny v Hradci Králové na nábřeží /blok vedle Komerční banky/ realizace 1934
 • 1929 vila Saifrt v Hradci Králové realizace 1933
 • 1933 činžovní dům fi.Nevyhoštěný v Průmyslové ul.v Hradci Králové realizace 1933
 • 1933 horská chata na Čiháku v Orlických horách- realizace 1934
 • 1931 Sklářský výzkum.ústav a Obchodní hospodářská komora v Hradci Králové ve Skroupově ul. v Hradci Králové real. 1932
 • 1933-4 obhajoba disertační práce „Spořitelny“
 • 1934 promován v Karolínu v Praze na návrh ČVUT -doktorát techn.věd za práci nazvanou “ Spořitelny „
 • 1934 užší soutěž na Občan.záložnu v Červeném Kostelci realizace 1934
 • 1934 nástavba podniku fi.Pilňáček na Pospišilově tř.v Hradci Králové realizace 1934-5
 • 1930 projekt Okresního úřadu ve Slaném realizace 1931
 • 1933 užší soutěž na Městskou spořitelnu v Dobrušce realizace 1934
 • 1933 vila v Praze 4 -Hornokrčská pro M.Skálu realizace 1934
 • 1935 Okresní úřad a soud v Náchodě realizace 1936
 • 1936 užší soutěž na Měst.spořitelnu v Týně nad Vltavou realizace 1936-7
 • 1936 budova Velitelství 2.armádního sboru ČS a dvou vil na boku /nyní Lékařská fakulta KU v Hradci Králové / realizace 1937
 • 1936 užší soutěž na Městskou spořitelnu spojenou s galerii výtvar.umění na nábřeží v Hradci Králové
 • od 1935 – 1948 jednatelem Spolku výtvarníku v Hradci Králové / SVHK / a dále členem Svazu výtvar.umělců
 • 1937 Výcvikové středisko ČS armády v Bedřichově realizace 1938
 • 1938 užší soutěž na přístavbu městského muzea v Hradci Králové, vyzván ke zpracování prováděcímu projektu 1938-42, nerealizováno
 • modernizace nemocnice a přístavba v Nechanicích 1938
 • 1938-46 habilitační práce „Domy obchodu“poctěna cenou ČS akademie věd v Praze
 • 1940-1941 hospodářská budova a obyt.budova pro lékaře ve FN v Hradci Králové realizace 1942
 • 1942 užší soutěž na vzorové školy v Přelouči
 • 1945 užší soutěž na školy v Hořicích
 • 1946 budova Automatické telefonní ústředny pod pivovarem v Hradci Králové / nyní Telekom / realizace 1848
 • 1946 užší soutěž na školy v Jáchymově
 • 1946 Dětský infekční pavilon v nemocnici u Soutoku v Hradci Králové – realizace 1948
 • od r.1946 udělena hodnost docenta -přednáší na VUT v Brně
 • na Fakultě architektury do roku 1953
 • 1946 užší soutěž na rozšíření nemocnice u Soutoku v Hradci Králové
 • 1946 Anatomicko-patologický pavilon Prof.Fingerlanda v nemocnici u Soutoku v HL realizace 1948
 • 1946 přestavba a nástavba interní kliniky v nemocnici u Soutoku včetně dalších budov v areálu modernizace 1949-51
 • 1947 přestavba Staré nemocnice u Malšovického mostu v Hradci Králové vrátnice s vjezdem modernizace 1948-9

od r.1948 projekční kancelář Jana Rejchla v Divišivě ulici zestátněna a dále je zaměstnán ve Stavoprojektu v Hradci Králové

 • 1948-50 projekt prádelny a chemické čistírny v Labské kotlině v Hradci Králové realizace 1950
 • 1950 projekt přestavby Starého mlýna v Ratibořicích rekonstrukce 1952
 • 1950 školní internáty v Jaroměři a v Náchodě realizace 1952
 • 1951 publikace „Stanovení doby,potřebné k opuštění budov“ pro VÚVA a publikace “ Harmonie architektonického díla “ pro STÚ Praha
 • 1957 soutěž na zástavbu U soutoku v Hradci Králové s Milanem Rejchlem
 • 1961 projekt rekonstrukce rodin.domu F.L.Věka v Dobrušce realizace 1963
 • 1961 návrh kina a školy v Hořicích
 • 1961 návrh školy vRychnově nad Kn.
 • 1960-64 projekt interierů domu kultury ROH v Ústí nad Labem s Ing.arch.Václavem Rohlíčkem realizace 1964-5
 • 1961 soutěž na Vřídelní kolonádu v Karlových varech společně s Ing.arch. Milanem Rejchlem 3. cena soutěže
 • 1966 projekt ZDŠ 22 třídní v Hradci Králové na Slezském předměstí realizace 1968
 • 1962 urbanistická studie učňov.škol na Moravském předměstí v Hradci Králové
 • 1968 Průmyslová škola kovo-elektro v Hradci Králové na Moravském předměstí s ing.arch. Karlem Schmiedem realizace 1973
 • 1968 projekt rekonstrukce domů č.2-4 v Mýtské ulici v Hradci Králové reliefy od sochaře Lad.Zívra realizace 1972
 • 1970 projekt ZDŠ 27 třídní v Labské kotlině II. v Hradci Králové s Ing.arch.Z.Gabrielem realizace 1973
 • 1970-1973 územní plány měst Žamberka a Lázní Bělohradu
 • od r.1933 jednatelem Skupiny výtvarníků Hradce Králové – SVHK
 • od r.1945 členem a později předsedou výtvarné komise pro spolupráci architekta s výtvarníky při ČFVU – do r.1976 členem aktivu památkové péče ONV v Hradci Králové členem Roza-klubu v Hradci Králové
 • návrh nároží firmy Petrof na Novém Hradci Králové, realizace 1975, spoluautor M.R.
 • nerealizovaná studie rekonstrukce Staré radnice č.p.1. v Hradci Králové na Velkém náměstí, 1970
 • 1975 návrh přístavby průmyslové školy stavební v Pospošilově tř. v Hradci Králové, realizace 1978
 • do r.1975 ve Stavoprojektu v Hradci Králové.

Dále je na činnost technické kanceláře pro architekturu, interier a design navázáno od r.1990 vlastníkem
Doc. ing. arch. Milanem Rejchlem CSc.