Engineering office for architecture,
interior and design ARCHING R & R

History

 1. 1884 - 1916
 2. 1918 - 1948 - 1975
 3. 1960 - today

Václav Rejchl, master builder

Václav Rejchl v sokolském

* 6.6.1852 Librantice, + 24.11.1928 Hradec Králové

 1. 9.4.1884 vyučil se u zednického mistra A. Černého v Černilově u Hradce Králové
 2. 1873 pracoval jako tovaryš na stavbě reálky v Komenského třídě v Hradci Králové se stavitelem Kuželovským
 3. 1875-83 pracoval jako stavbyvedoucí u řady staveb. firem v Hradci Králové a v Praze
 4. 9.4.1884 získal stavební koncesi zednického mistra v Hradci Král. od okr.hejtmana Malovatze a dále samostatně navrhoval a stavěl
 5. 1884 dva činžovní domy čp.82 a čp.83 v ulici V kopečku v Hradci Král.
 6. 1888 pracoval na podchycení základů hostince u divadla a na stavbě Klicperova divadla v Hradci Král.
 7. 1890 stavba věže evangelického kostela v Černilově u Hradci Král.
 8. 1894 stavba dvou vystavních pavilonů pro výstavu v Hradci Král. na Hospodářské, půmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové získal V. Rejchl zlatou výstavní medaili za stroj na výrobu rákosového pletiva pro stavby stropů 1894
 9. 1893-6 stavba domu pro Jos.a A. Mikešovi na rohu Mostecké ul. a Jiříkově třídě v Hradci Králové
 10. 1897 stavba domů č.151 a 152 pro p.A.Sluku a p.Žaloudka na podsíni se sgrafity od Prof. J. Kouly z Prahy
 11. 1903 stavba rohového domu č.390 v Pospišilově ul v Hradci Králové - sgrafita od Prof. J. Kouly 1904
 12. 1903-4 villy p.Wiplera, Viehvegra, Bečičky, Horáka, Rabase, Podhoru v Hradci Králové na Orlickém nábřeží v Hradci Králové a za Labem vily pro p. Otavu, Zimmera, Pazourka, Chrudimského v Hradci Králové
 13. 1904 Family house for MUDr. Klumpara, Hradec Králové Nezvalova ul.
  1904 rodinný dům v Hradci Králové Nezvalova ul.
 14. 1905 dům pro Ing. Stejskala v Hradci Králové
 15. 1909 villy pro ředitele K. Jandu, Prof. Vocáska a villa pro Ing. Sixtu v Hradci Králové
 16. 1909 2 villy na Zámečku v Hradci Králové pro JUDr. Kavalíra a p.Mayera
 17. Václav Rejchl byl předsedou stavební komise pro výstavbu elektrárny "Hučáku" na Labi v Hradci Králové dle projektu Ing. Sandlera 1908 - na nábřeží Labe se rozsvítilo první elektrické osvětlení dne 2.2. 1910
 18. 1907 fronta řadových činžovních domů ve Švendově ulici v Hradci Králové 1908-12
 19. 1910 dvě villy na Zámečku pro rodinu Kavalírových a pro p. Mayera v Hradci Králové
 20. 1910 dům pro lestmistra R.Hackera na Pouchově v Hradci Král.
 21. 1910 villa pro ředitele Nováka na Příkopech v Hradci Král.
 22. 1910 stavby škol v Libranticích a v Probluzi
 23. 1913 stavba domů a vil stavba domů a vil p.Suchánka,sl.Štanderové, dům p.D ědourka v Třebechovicích
 24. 1915 stavba Husova domu na Malém náměstí v Hradci Král. se synem Václavem R.
 25. 1915 stavba nádraží v Hradci Králové -v Kuklenách
 26. 1915 stavba nádraží a skladiště ČSD na Slezském předměstí v Hradci Králové
 27. 1916 stavba skladiště ČSD v Lhotě pod Libč.
 28. 1916 domy epidemiolog. nemocnice na pravém břehu Labe u Farářství v Hradci Králové

Ing. arch. Václav Rejchl

Václav Rejchl malířem Bohumilem Kubištou

* 3.11.1884 Librantice, + 9.7.1964 Hradec Králové

 1. realka gymnasium v Hradci Králové byl sloužák malíře Boh. Kubišty /portrety V. Rejchla v publikacích o malíři Boh. Kubištovi/
 2. 1903 studium na ČVUT v Praze 1910 absolvoval s vyznamenáním - Inženýr architekt u Prof. Jana Kouly, Prof. Rud. Kříženeckého, Prof. Josefa Schulce

od r.1909 zaměstnán v kanceláři otce Václava Rejchla /*1852/ do r.1914

 1. projekty na stavbu škol v Libranticích a v Probluzi realizace 1910
 2. projekt Husova domu na Malém náměstí v Hradci Králové realizace 1915
 3. villa Ing.Sixty v Hradci Králové realizace 1911
 4. villa řed. K.Jandy v Hradci Králové realizace 1911
 5. dům paní Šteffkové v Hradci Králové realizace 1913
 6. dům p.Padourka v Třebechovicích realizace 1913
 7. villa lékárníka Jindř.Suchánka v Hradci Králové realizace 1913
 8. villa sl.Štanderové v Hradci Králové realizace 1913

1909 návrh v mezinárodní soutěži na 2.regulační plán města Hradce Král. v mezinárodní soutěži obdržel 1909 I.cenu -spoluautoři arch.Václav Rejchl - arch.Vlad.Zakrejs - Ing.Jos.Šejna v porotě soutěže byli Prof.J.Kotěra,arch.J.Sakař,arch.Kamil Hilbert viz - knižní odborné publikace o urbanizmu v Hradci Králové

1910 zaměstnán na radnici v Hradci Králové spolu s arch.J.Liskou na zpracování definitivního regulačního plánu v intencích soutěže .Z vítězného návrhu soutěže byl převzat koncept radiálně okružní sítě města včetně budoucího 2. městského okruhu / nynější název Gočárův okruh /

od r. 1913 samostatný architekt s autorizací v Hradci Králové - majitel staveb. firmy

odveden 1914 - I. světová válka - do roku 1918

projekty a stavby:

 1. 1919 stavba školy v Libranticích u Hradce Králové, real. 1920
 2. 1920 vojenská epidem. nemocnice ve Farářství real. 1920
 3. 1921 Obecní dům v Třebechovicích real. 1921
 4. 1921 dva domy pro fi.bří Vitouškových real. 1921
 5. 1921 mlýn p.Dotřela v Třebechovicích real. 1922
 6. 1922 Studentský domov /nyní divadlo DRAK/ v Hradci Králové real. 1923
 7. 1923 budova Y M C A v Hradci Králové na Gočárově tř. spolupráce Jana Rejchla real. 1924
 8. 1924 dva družstevní domy v Čelakovského ul. v Hradci Králové real. 1924
 9. 1924 šesnáct družstevních domů v Třebechovicích real. 1924-5
 10. 1924 dům pekaře p.Votavy a p.Hofbauera v Hradci Králové real. 1925
 11. 1925 dům č.720 v Kotěrově ulici v Hradci Králové real. 1926
 12. 1925 družstevní mlékárna na Pražském př.v Hradci Králové real. 1926
 13. 1926 dům v Divišově ulici v Hradci Králové, návrh Jan Rejchl real. 1927
 14. 1926 dva činžovní domy v Macharově ulici v Hradci Králové real. 1927-8
 15. 1927 stavba budovy hl.nádraží v Hradci Králové autor. spolupráce Jana Rejchla na projektu nádraží real. 1935
  Realizace hl. nádraží v Hradci Králové Návrh interieru hl. nádraží v Hradci Králové
 16. 1928 vila Dr.Šolty na Orlickém nábřeží real. 1929
 17. 1930 větší část domů leteckých kasáren ve Věkoších real. 1930-1
 18. 1930 stavba Okresní hosp.záložny v Hradci Králové na nábřeží podle návrhu a projektu Jana Rejchla z r.1930 real. 1932
 19. 1930 stavba Invalidovny v Hořicích dle návrhu arch.Otakara Novotného 1931 real. 1933
 20. 1931 stavba Krajského soudu a věznice v Hradci Králové autor. spolupráce Jana Rejchla na projektu 1931 real. 1935
 21. 1936 sedm městských činžovních domů za průmyslovou školou stavební v Hradci Králové na Slezském př. real. 1938
 22. 1938 stavba kasáren v Lipníku a v Těchoníně real. 1938
 23. 1938 dva domy gážistů ve St.Městě pod Lipníkem real. 1938
 24. 1938 projekt a stavba stát.rohového domu v Karlově ul. v Hradci Králové 1938
 25. 1938 Okresní úřad v N.Městě nad Metují real. 1938
 26. 1938 startovací dráha na letišti ve Věkoších v Hradci Králové real. 1938
 27. 1938 stavba dvou činžovních domů u družs.mlékárny na Pražském předměstí v Hradci Králové real. 1939

po r.1948 staveb.kancelář Václava Rejchla na třídě ČS armády zestátněna

Václav Rejchl neoprávněně vězněn za stavební podnikatelskou činnost v r.1953-1954 v budově věznice a krajského soudu v Hradci Králové, v budově, kterou se svým bratrem Janem Rejchlem v r.1931 navrhoval. Václav Rejchl zemřel v Hradci Králové 9.7.1964.

V r.1992 Václav Rejchl byl za neoprávněné uvěznění soudně rehabilitován in memoriam.

 

Akad. architekt, Dr. Ing. arch. Jan Rejchl

Jan Rejchl u sochaře Škody

nar. 7.7.1899 v Hradci Králové v Klicperově ulici v č.p.195, zemřel 25.2.1985 v Hradci Králové

 1. 1917 marurita na real.gymnasiu v Hradci Králové
 2. 1917 odveden na italskou frontu I.světové války
 3. 1918 2.11.zpět z italské fronty do Čech
 4. 1919-1924 studium na ČVUT v Praze na Fakultě architektury a stav.
 5. 1922 návrh evangelické modlitebny ve Rváčově okr.Lomnice n.P. realizace 1923
 6. 1923 nakreslil cyklus leptů "Srbské monastýry" a lept "Rylský monastyr" ze studijní cesty ČVUT v r. 1922
  lept Srbské monastýry
 7. 1924-1926 studium na spec.škole architektury při Akademii výtvar. umění v Praze-absolvoval u Prof.Josefa Gočára s vyznamenáním
 8. 1925 jednoroční praxe u Prof.Dr.Antonína Engla na ČVUT v Praze spolupráce na projektech Vítězného náměstí v Praze-Dejvicích
 9. 1925-1930 spolupracuje s bratrem Ing.arch.Václavem Rejchlem je zaměstnán jako chef-architekt v jeho kanceláři na projektech staveb na domu Y M C A na Gočárově třídě v Hradci Králové 1924-5 na budově hlav.nádraží v Hradci Králové 1929-30 na budově justičního paláce a věznice v Hradci Král. 1929-30 / nyní Krajský soud /
 10. 1926 2.cena /nejvyšší/ v soutěži na návrh pražského krematoria v Praze na Vinohradech ve spolupráci s arch. R. Vichrou návrh doporučen k realizaci /realizován byl projekt arch.Mezery/
  Krematorium Krematorium Krematorium Krematorium
 11. 1927 1.cena a zadání stavby Státní průmyslové školy stavební v Pospišilově ulici v Hradci Králové realizace 1930
  Státní průmyslová škola v Hradci Králové Státní průmyslová škola v Hradci Králové Státní průmyslová škola v Hradci Králové
 12. 1928 soutěž a zadání stavby Městské spořitelny na Velkém náměstí v Hradci Králové realizace 1931
 13. 1928 soutěž a zadání stavby Národní banky Československé na nábřeží / nyní Komerční banka / relief z pískovce od sochaře Josefa Škody v Hradci Králové realizace 1932
 14. 1928 užší soutěž a zadání stavby - Spořitelna ve Slaném realizace 1931
  Jan Rejchl 1929
 15. 1929 vila Ing.Seiferta v Hradební ul.v Hradci Králové
 16. 1929 projekt- zadání stavby Výzkumného ústavu sklářského ve Škroupově ulici v Hradci Králové realizace 1931
 17. 1929 se sochařem Jos.Wágnerem - Památník slezského odboje na Ostré hůrce v Háji u Opavy - byl zničen nacisty v r. 1939
 18. 1930 projekt ozdravovny v Solnici real. 1932
 19. 1930 Jiráskův dům v Orlických horách realizace 1931
 20. 1932 projekt a zadání stavby -Spořitelna v Rychnově nad Kn. realizace 1932
 21. 1932 pomník starosty Hradce Králové Pospíšila se sochařem Jos.Škodou
 22. 1932 vila MUDr. Mazačové v Heřmanově městci, realizace 1933
 23. 1933 spořitelna v Heřmanově městci realizace 1933
 24. 1932 rohový obyt.a obchodní dům pro tov.Kasala v Rychnově nad Kn.
 25. 1933 rodinný dům pro pí.Kánskou v Novém Městě nad Metují realizace 1934
 26. 1933 horská chata Panorama s koupalištěm v Orlických horách realizace 1934
 27. 1931 Hudební škola a Spořitelna ve Slaném realizace 1931
 28. 1993 se sochařem Jos.Škodou památník Heldův v Iřebechovicích realizace 1933
 29. 1929 Restaurační pavilon v Jiráskových sadech v Hradci Králové realizace 1933
 30. 1933 vila Dr.Grima v Opočně realizace 1934
 31. 1933 soutěž a zadání stavby Okresní hospodářské záložny v Hradci Králové na nábřeží /blok vedle Komerční banky/ realizace 1934
 32. 1929 vila Saifrt v Hradci Králové realizace 1933
 33. 1933 činžovní dům fi.Nevyhoštěný v Průmyslové ul.v Hradci Králové realizace 1933
 34. 1933 horská chata na Čiháku v Orlických horách- realizace 1934
 35. 1931 Sklářský výzkum.ústav a Obchodní hospodářská komora v Hradci Králové ve Skroupově ul. v Hradci Králové real. 1932
 36. 1933-4 obhajoba disertační práce "Spořitelny"
 37. 1934 promován v Karolínu v Praze na návrh ČVUT -doktorát techn.věd za práci nazvanou " Spořitelny "
 38. 1934 užší soutěž na Občan.záložnu v Červeném Kostelci realizace 1934
 39. 1934 nástavba podniku fi.Pilňáček na Pospišilově tř.v Hradci Králové realizace 1934-5
 40. 1930 projekt Okresního úřadu ve Slaném realizace 1931
 41. 1933 užší soutěž na Městskou spořitelnu v Dobrušce realizace 1934
 42. 1933 vila v Praze 4 -Hornokrčská pro M.Skálu realizace 1934
 43. 1935 Okresní úřad a soud v Náchodě realizace 1936
 44. 1936 užší soutěž na Měst.spořitelnu v Týně nad Vltavou realizace 1936-7
 45. 1936 budova Velitelství 2.armádního sboru ČS a dvou vil na boku /nyní Lékařská fakulta KU v Hradci Králové / realizace 1937
 46. 1936 užší soutěž na Městskou spořitelnu spojenou s galerii výtvar.umění na nábřeží v Hradci Králové
 47. od 1935 - 1948 jednatelem Spolku výtvarníku v Hradci Králové / SVHK / a dále členem Svazu výtvar.umělců
 48. 1937 Výcvikové středisko ČS armády v Bedřichově realizace 1938
 49. 1938 užší soutěž na přístavbu městského muzea v Hradci Králové,vyzván ke zpracování prováděcímu projektu 1938-42 nerealizováno
 50. modernizace nemocnice a přístavba v Nechanicích 1938
 51. 1938-46 habilitační práce "Domy obchodu"poctěna cenou ČS akademie věd v Praze
 52. 1940-1941 hospodářská budova a obyt.budova pro lékaře ve FN v Hradci Králové realizace 1942
 53. 1942 užší soutěž na vzorové školy v Přelouči
 54. 1945 užší soutěž na školy v Hořicích
 55. 1946 budova Automatické telefonní ústředny pod pivovarem v Hradci Králové / nyní Telekom / realizace 1848
 56. 1946 užší soutěž na školy v Jáchymově
 57. 1946 Dětský infekční pavilon v nemocnici u Soutoku v Hradci Králové - realizace 1948
 58. od r.1946 udělena hodnost docenta -přednáší na VUT v Brně
 59. na Fakultě architektury do roku 1953
 60. 1946 užší soutěž na rozšíření nemocnice u Soutoku v Hradci Králové
 61. 1946 Anatomicko-patologický pavilon Prof.Fingerlanda v nemoc- nici u Soutoku v HL realizace 1948
 62. 1946 přestavba a nástavba interní kliniky v nemocnici u Soutoku včetně dalších budov v areálu modernizace 1949-51
 63. 1947 přestavba Staré nemocnice u Malšovického mostu v Hradci Králové vrátnice s vjezdem modernizace 1948-9

od r.1948 projekční kancelář Jana Rejchla v Divišivě ulici zestátněna a dále je zaměstnán ve Stavoprojektu v Hradci Králové

 1. 1948-50 projekt prádelny a chemické čistírny v Labské kotlině v Hradci Králové realizace 1950
 2. 1950 projekt přestavby Starého mlýna v Ratibořicích rekonstrukce 1952
 3. 1950 školní internáty v Jaroměři a v Náchodě realizace 1952
 4. 1951 publikace "Stanovení doby,potřebné k opuštění budov" pro VÚVA a publikace " Harmonie architektonického díla " pro STÚ Praha
 5. 1957 soutěž na zástavbu U soutoku v Hradci Králové s Milanem Rejchlem
 6. 1961 projekt rekonstrukce rodin.domu F.L.Věka v Dobrušce realizace 1963
 7. 1961 návrh kina a školy v Hořicích
 8. 1961 návrh školy vRychnově nad Kn.
 9. 1960-64 projekt interierů domu kultury ROH v Ústí nad Labem s Ing.arch.Václavem Rohlíčkem realizace 1964-5
 10. 1961 soutěž na Vřídelní kolonádu v Karlových varech společně s Ing.arch. Milanem Rejchlem 3. cena soutěže
 11. 1966 projekt ZDŠ 22 třídní v Hradci Králové na Slezském předměstí realizace 1968
 12. 1962 urbanistická studie učňov.škol na Moravském předměstí v Hradci Králové
 13. 1968 Průmyslová škola kovo-elektro v Hradci Králové na Moravském předměstí s ing.arch. Karlem Schmiedem realizace 1973
 14. 1968 projekt rekonstrukce domů č.2-4 v Mýtské ulici v Hradci Králové reliefy od sochaře Lad.Zívra realizace 1972
 15. 1970 projekt ZDŠ 27 třídní v Labské kotlině II. v Hradci Králové s Ing.arch.Z.Gabrielem realizace 1973
 16. 1970-1973 územní plány měst Žamberka a Lázní Bělohradu
 17. od r.1933 jednatelem Skupiny výtvarníků Hradce Králové - SVHK
 18. od r.1945 členem a později předsedou výtvarné komise pro spolupráci architekta s výtvarníky při ČFVU - do r.1976 členem aktivu památkové péče ONV v Hradci Králové členem Roza-klubu v Hradci Králové
 19. návrh nároží firmy Petrof na Novém Hradci Králové, realizace 1975, spoluautor M.R.
 20. nerealizovaná studie rekonstrukce Staré radnice č.p.1. v Hradci Králové na Velkém náměstí, 1970
 21. 1975 návrh přístavby průmyslové školy stavební v Pospošilově tř. v Hradci Králové, realizace 1978
 22. do r.1975 ve Stavoprojektu v Hradci Králové.
TOPlist
Copyright © Arching R & R, Milan Rejchl | Made by 1u.cz